maandag, 22. juni 2009 - 19:59

Nieuwe richtlijn voor bescherming dieren tijdens doden

Den Haag

In Luxemburg hebben de Europese landbouwministers tijdens de Landbouw- en Visserijraad een akkoord bereikt over de bescherming van dieren tijdens het doden.

De centrale verplichting in de nieuwe verordening is om dieren te bedwelmen voordat zij gedood worden. De bedoeling is dat dieren voordat zij geslacht worden zo snel mogelijk bewustzijn en gevoel verliezen zodat het slachten zo pijnloos mogelijk gebeurt.

De nieuwe verordening vervangt een bestaande richtlijn uit 1993 en moet de omstandigheden bij het slachten of doden van dieren verbeteren en een humane behandeling garanderen binnen de Europese Unie.

De ministers hebben nieuwe regels afgesproken voor het doden van landbouwhuisdieren. Dit zijn dieren die worden gehouden voor de productie van levensmiddelen, wol, huiden of andere producten.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is blij dat de Europese wetgeving wordt vernieuwd. Door de inbreng van Nederland zijn de doelvoorschriften nauwkeuriger beschreven. Dit leidt tot onder andere betere garanties voor dierenwelzijn en betere controlemogelijkheden voor de Voedsel en Waren Autoriteit.
Provincie:
Tag(s):