maandag, 15. juni 2009 - 20:42

Nieuwe spelregels voor natuurbeheer

Zeeland

De spelregels voor natuurbeheer worden aanzienlijk vereenvoudigd, waardoor het met name voor particuliere grondeigenaren en agrariërs aantrekkelijker wordt om aan natuur- en landschapsbeheer te gaan doen.Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 2 juni 2009 besloten tot de invoering van een nieuw subsidiestelsel voor natuurbeheer.

De spelregels voor natuurbeheer worden aanzienlijk vereenvoudigd, waardoor het met name voor particuliere grondeigenaren en agrariërs aantrekkelijker wordt om aan natuur- en landschapsbeheer te gaan doen.

De natuurgebieden en agrarische beheergebieden van Zeeland worden beheerd door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrariërs. Ca. 600 beheerders zorgen in Zeeland voor ca. 23.000 hectare natuur- en beheergebied. Hun werk bestaat niet alleen uit het onderhouden van de begroeiing en de bescherming van kwetsbare planten en dieren – ook waterbeheer, inventarisatie en recreatieve voorzieningen voor de bezoeker behoren tot hun verantwoordelijkheid. Voor deze werkzaamheden kunnen zij subsidie aanvragen bij de Provincie Zeeland. Er zijn echter nog veel gebieden die in beheer genomen moeten worden. In totaal gaat het om ca. 7000 ha. Het is de bedoeling om alle natuur in Zeeland in 2018 in beheer te hebben.

De oude spelregels voor het natuurbeheer bleken voor veel beheerders te star en omslachtig. Daarom wordt nu een nieuwe, vereenvoudigde subsidieregeling in gebruik genomen. De beheerder kan daarbij beter bepalen welke maatregelen waar genomen moeten worden. En de administratieve verplichtingen worden drastisch ingeperkt. Dit moet het voor de bestaande beheerders eenvoudiger en efficiënter maken om hun beheer uit te voeren. Voor de nieuwe beheerders wordt het aantrekkelijker om met natuurbeheer te starten.

Het nieuwe subsidiestelsel wordt door de provincie toegelicht op vier openbare bijeenkomsten.

De bijeenkomst voor particuliere eigenaren van natuurgebied vindt plaats:

• Zaterdag 27 juni 2009 van 11.30 uur tot 14.00 uur; Wijnhoeve “De Kleine Schorre�, Zuiddijk 4, 4315 PA Dreischor
De bijeenkomsten voor agrarische natuurbeheerders vinden plaats:

• Maandag 29 juni 2009 van 19.30u tot 22.00 uur; Restaurant Grevelingen, Parallelweg 1, Grevelingendam, 4311 NE Bruinisse

• Dinsdag 30 juni 2009 van 19.30 uur tot 22.00 uur; Hotel van der Valk, A. Fokkerstraat 100, 4462 ET Goes

• Maandag 6 juli 2009 van 19.30 uur tot 22.00 uur; Golden Tulip L' Escault, Scheldekade 65, 4531 EJ Terneuzen

Een exemplaar van het ontwerp Natuurbeheerplan is op deze bijeenkomsten verkrijgbaar. Ook kan men een exemplaar bestellen bij de Servicedesk communicatie van de Provincie Zeeland (0118) 63 14 00 of downloaden uit de onderstaande documenten. De kaartbijlagen van het ontwerp Natuurbeheerplan kunnen in detail worden bekeken via de onderstaande Geografische kaarten.

Zienswijzen op het Ontwerp Natuurbeheerplan kunnen worden ingediend van 15 juni tot en met 24 juli 2009 bij de Provincie Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg.
Provincie:
Tag(s):