maandag, 18. mei 2009 - 16:58

Nieuwe veiligheidsaanpak voetbal succes

Deventer

De nieuwe aanpak van voetbalgerelateerde incidenten in Deventer is een succes. Zowel het aantal incidenten als de benodigde politie inzet zijn flink afgenomen.

Dat blijkt uit een tussenevaluatie van ‘Hooligans buitenspel’, een samenwerking tussen Go Ahead Eagles, politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Deventer.

Voetbal is weer van de echte voetbalfans. Het is leuk een wedstrijd in de Adelaarshorst te bezoeken. In het voorjaar van 2008 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om de veiligheid rond het betaald voetbal te verbeteren.

Dit naar aanleiding van het advies ‘Hooligans buitenspel’, dat ingaat op de vraag hoe de samenwerking tussen de club, politie, gemeente en Openbaar Ministerie (OM) zo kan worden ingericht dat voetbalgeweld kan worden tegengegaan en het weer leuk wordt om een wedstrijd in de Adelaarshorst te bezoeken.

Wekelijks overleg
Er is een veiligheidsoverleg Go Ahead Eagles (VOGA) ingesteld, waarin de club, politie, OM en de gemeente vertegenwoordigd zijn. Daarnaast hebben dezelfde partners wekelijks overleg waarin de incidenten bij de wedstrijd van voorgaand weekend worden besproken.

Alle overtreders worden besproken en er wordt een passende maatregel tegenover de overtreding gesteld. Die kan variëren van een stadionverbod tot een taakstraf.

Veiligheidsmanager
Sinds het speelseizoen 2008-2009 is een veiligheidsmanager bij Go Ahead Eagles aangesteld. Deze heeft een belangrijke (spil)functie in beide overleggen. Hij geeft uitvoering aan beleid uit het VOGA en aan de maatregelen uit het wekelijks overleg.

Goede resultaten
In maart van dit jaar is een tussenevaluatie uitgevoerd van de nieuwe werkwijze. De resultaten zijn veelbelovend: de nieuwe overlegstructuur werkt, de gezamenlijke activiteiten zijn opgestart en de ontwikkeling in het aantal aanhoudingen/incidenten en politie-inzet zijn zeer positief.

De politie-inzet was dit voetbalseizoen (tot maart) 4233 uren, tegen 5721 uren gedurende dezelfde periode in het vorige seizoen; een afname van maar liefst 1488 uur, ofwel 26%. Deze positieve ontwikkeling is ook terug te vinden in het aantal aanhoudingen: waren dat er vorige seizoen nog 88, dit jaar stopt de teller bij 23.


Alhoewel de eerste resultaten goed zijn, blijven de partners zich het komende jaar inspannen om deze trend vast te houden en verder uit te bouwen. Voor de nieuwe aanpak is geld voor twee voetbalseizoenen beschikbaar gesteld. Aan het einde van seizoen 2009-2010 moet de eindrapportage ‘Hooligans buitenspel’ duidelijk maken hoe het samenwerkingsverband verder vorm krijgt.
Provincie:
Tag(s):