dinsdag, 29. december 2009 - 10:05

Nieuwe wet biedt kinderen betere bescherming tegen seksueel misbruik

Met de invoering van een aantal nieuwe wetten, hoopt de minister van justitie kinderen beter te beschermen tegen seksueel misbruik. De wetten treden met ingang van 1 januari 2010 in werking.

Zo wordt het dat personen die zich toegang verschaffen tot kinderporno op internet strafbaar worden. Deze strafbaarstelling vergroot de mogelijkheden tot optreden tegen kinderporno op internet en andere informatiesystemen. Het biedt een belangrijke aanvulling op het verbod op bezit van kinderporno.

Verder wordt 'grooming' strafbaar gesteld. Onder 'grooming' wordt verstaan het door een volwassen persoon op internetsites actief benaderen en verleiden van minderjarigen met als uiteindelijke doel het plegen van seksueel misbruik met die minderjarige. Door deze bepaling kan deze persoon worden vervolgd zodra hij een voorstel doet voor een ontmoeting met het kind en daar ook de voorbereidingen voor treft. De strafmaat hiervoor is maximaal twee jaar vrijheidsstraf.
Categorie:
Tag(s):