dinsdag, 17. februari 2009 - 18:53

Nijmegen handhaaft de registratieplicht voor straatprostituees

Nijmegen

Nijmegen handhaaft de registratieplicht voor straatprostituees op de tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat. Tegelijkertijd zet de gemeente stevig in op uitstapbeleid, waarmee de betreffende vrouwen uit de prostitutie geholpen kunnen worden. Dat staat in een brief waarmee burgemeester en wethouders de gemeenteraad informeren over de conclusies die het college verbindt aan de eind vorig jaar uitgevoerde evaluatie van de tippelzone.

De registratieplicht voor de tippelzone werd najaar 2007 ingevoerd. Er was toen langzamerhand een toeloop ontstaan van prostituees, vooral ook van buiten Nijmegen. Hierdoor gingen steeds meer vrouwen ook buiten de zone werken. Dat leverde niet alleen overlast op, maar ook gevaar voor de betrokken prostituees. De gemeente koos er daarom voor om alleen nog vrouwen toe te laten die konden aantonen dat ze op dat moment al minimaal twee jaar werkten op de Nijmeegse tippelzone.

Nijmegen wil vooral inzetten op een pragmatische aanpak om de spanning aan te pakken tussen enerzijds de zorgplicht en anderzijds de omstandigheden waaronder de vrouwen in de straatprostitutie moeten werken. Dit voorjaar zal de gemeenteraad over de brief van het college van B&W debatteren.
Provincie:
Tag(s):