woensdag, 15. april 2009 - 9:30

NIVEL ziet aantal huisartsen-opleiders dalen

Amsterdam

De komende tien tot vijftien jaar vertrekt meer dan de helft van de huisartsopleiders. Jonge huisartsopleiders moeten die lacune opvullen. Vooral in de regio Amsterdam is daarvoor nauwelijks voldoende capaciteit. Dit meldt het Nederlands Instituut Voor Onderzoek en Gezondheid (NIVEL)

Elk jaar komen er meer eerstejaars studenten geneeskunde. De minister van VWS besloot de instroom in de huisartsenopleiding in 2009 te verhogen tot 598 huisartsen-in-opleiding. De Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH), financier van de huisartsen- en verpleeghuisartsen-in-opleiding, moet zorgen dat daarvoor voldoende opleiders en praktijkplekken zijn.

De komende tien tot vijftien jaar vertrekt echter meer dan de helft van de huisartsopleiders vanwege pensionering. Er moeten dus nieuwe opleiders komen en er moet vooral ook gekeken worden waar. Het NIVEL bracht met subsidie van SBOH in kaart in welke regio’s er hoeveel huisartsenopleiders gaan stoppen, en hoeveel jonge niet-opleiders daar praktijk voeren. Zij zijn immers de potentiële vervangers. In Midden-Nederland zit het wel goed. Maar in Amsterdam, met twee universiteiten, is het probleem nijpender. Daar moet vrijwel iedere jonge huisarts opleider worden en dan zijn het er nog maar net genoeg.

Onderzoekers vroegen opleiders en jonge niet-opleiders ook wat er te verbeteren valt en te wensen is voor het opleiderschap. Daaruit kwam naar voren dat huisartsen graag zelf inbreng willen in het selecteren van assistenten huisartsgeneeskunde die in de praktijk komen werken en dat zij een realistische vergoeding willen krijgen. Die gewenste realistische vergoeding is overigens niet veel hoger dan de huidige vergoeding.
Provincie:
Tag(s):