maandag, 16. november 2009 - 13:46

NMa:100.000 euro boete voor niet-meewerkende ex-werknemer

Den Haag

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een boete opgelegd aan een ex-werknemer van 100.000 euro. ‘De ex-werknemer weigerde mee te werken aan een mededingingsrechtelijk onderzoek van de Nma’, meldt de Nma maandag.

De NMa heeft bij de voormalig werknemer, die enkele jaren geleden de onderneming verliet, inlichtingen gevorderd in het kader van een onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Mededingingswet door die onderneming. De werknemer was werkzaam in commerciële managementfuncties.

Niet meewerken
Op basis van de Algemene wet bestuursrecht is iedereen verplicht mee te werken aan een onderzoek door de NMa. De voormalig werknemer heeft, door geen antwoord te geven op vragen van de NMa, die inlichtingen niet verstrekt. Daarmee is de wettelijke medewerkingsplicht geschonden, op grond waarvan de NMa deze persoon nu een boete oplegt.

Op basis van de ernst van de overtreding heeft de NMa de boete vastgesteld op 100.000 euro. De NMa heeft daarbij rekening gehouden met de financiële positie van deze persoon. De maximale boete die de NMa kan opleggen wegens het schenden van de plicht tot medewerking aan een onderzoek bedraagt 450.000 euro.
Provincie:
Tag(s):