woensdag, 28. januari 2009 - 14:51

NMa:Crisis geen vrijbrief voor verboden afspraken

Den Haag

“Ondernemingen die elkaars concurrenten zijn, moeten onderling geen verboden (prijs)afspraken maken en de economische crisis daarbij als makkelijk excuus hanteren.� Deze waarschuwing doet Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit woensdag 28 januari uitgaan bij de publicatie van het NMa-Jaarbericht over 2008.

De NMa ontvangt signalen dat ondernemers bij elkaar gaan zitten om te bespreken hoe om te gaan met de economische crisis. “Daar is op zich niets mis mee, maar het wordt wel een probleem als daar ongeoorloofde afspraken uit voortvloeien die de concurrentie beperken, bijvoorbeeld door met elkaar prijzen te bepalen of de markt te verdelen.�

Iedere onderneming moet zijn eigen (prijs)beleid bepalen. “Wij hebben zonder meer oog voor de zware omstandigheden waarin ondernemers zich bevinden, maar dat is geen vrijbrief voor allerlei verboden afspraken. Om een crisis te boven te komen is innovatief vermogen en creatief ondernemerschap nodig. Kartelafspraken zetten daar juist een rem op en dat leidt uiteindelijk tot hogere prijzen en minder keuze voor de consument�, aldus Kalbfleisch.

De NMa-voorman wijst tevens op cijfers waarmee de NMa de effecten van haar mededingingstoezicht in kaart heeft gebracht over 2008. “Het effect van ons optreden, dus wat wij de consument bespaard hebben, is ongeveer EUR 700 miljoen. Dit bedrag komt met name voort uit de regulering van de energie- en vervoersmarkten.� De NMa laat in het jaarbericht over 2008 in kort bestek zien hoe zij de NMa-agenda 2008 heeft uitgevoerd. Een uitgebreider overzicht volgt in het jaarverslag in april. Er ging onder andere veel aandacht uit naar zorg en energie.

Zorg
De zorgsector is al langere tijd een aandachtsveld voor de NMa. Het afgelopen jaar laat een toename zien in het aantal fusiemeldingen binnen de zorgsector. Belangrijke oorzaak is de verlaging van de omzetdrempels voor de meldingsplicht van zorgconcentraties van Euro 113 naar Euro 55 miljoen gezamenlijke omzet.

De NMa heeft in 2008 drie zorgconcentraties beoordeeld waarbij eisen zijn gesteld aan de overname omdat de NMa mogelijke risico’s voor de concurrentie voorzag. Daarnaast heeft de NMa in 2008 voor het eerst in haar bestaan boetes uitgedeeld aan vijf thuiszorginstellingen in Kennemerland en in ’t Gooi wegens gebieds -en klantenverdeling. Cliënten worden hiervan de dupe omdat ze dan niet meer kunnen kiezen wie hun zorgverlener wordt.

Energie
Omdat de NMa veel waarde hecht aan de beschikbaarheid van begrijpelijke en betrouwbare informatie over de energiemarkt heeft de NMa in 2008 Energiewijzer gelanceerd. Op www.ConsuWijzer.nl/energiewijzer kunnen consumenten bedrijven vergelijken op ondermeer de kwaliteit van hun dienstverlening, telefonische bereikbaarheid en productaanbod.

In 2008 ging ook veel aandacht uit naar de tariefregulering van de netbeheerders die van nature monopolist zijn en daardoor niet via concurrentie geprikkeld worden tot efficiëntie. Mede naar aanleiding van het onderzoek van de NMa naar de winsten van netbeheerders, zijn via nieuwe methodebesluiten voor 2008 de tarieven verder aangescherpt.

Cijfers 2008
In 2008 heeft de NMa voor in totaal bijna EUR 12 miljoen aan boetes opgelegd, voor overtredingen van de Mededingingswet en de energie- en vervoerswetgeving. De NMa heeft 11 onderzoeken die zijn uitgemond in een vermoeden van een overtreding, vastgelegd in een rapport.

De NMa heeft 29 klachten behandeld, 119 fusie- of overnamezaken met een besluit afgerond en 154 bezwaren afgehandeld tegen een besluit van de NMa, waarvan 74 bouwzaken. De Energiekamer van de NMa nam in totaal 119 besluiten en adviseerde de Minister van Economische Zaken in 16 dossiers.

Via ConsuWijzer, het gezamenlijke voorlichtingsloket van de OPTA, de Consumentenautoriteit en de NMa, behandelde de NMa vorig jaar bijna 25 000 vragen, meldingen en tips behandeld op het gebied van mededinging, energie en vervoer.
Categorie:
Tag(s):