donderdag, 12. februari 2009 - 19:18

Nog geen duidelijkheid omtrent gat Athoslaan

Maastricht

De gemeente Maastricht heeft een gespecialiseerd bedrijf onderzoek laten doen naar het gat dat in januari is ontstaan in de Athoslaan. Het gat was ontstaan door een defecte waterleiding, waardoor een deel van het asfalt wegzakte.

Het was onduidelijk waar het zand was gebleven dat door het water was weggespoeld. In eerste instantie dacht men dat dit in de riolering was gespoeld. Inspectie van de riolering leerde dat dit niet het geval was.

Recent radaronderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat er onder het wegdek van de Athoslaan geen holle ruimtes aanwezig zijn. Onder het wegdek van de Aramislaan zijn op enkele locaties wel holle ruimtes geconstateerd. Om inzicht te krijgen in de omvang van deze ruimtes is verder onderzoek nodig. Momenteel is de gemeente in samenspraak met het gespecialiseerde bedrijf aan het bekijken welke methode het meest geschikt is om de grootte van de holle ruimtes inzichtelijk te krijgen.
Provincie:
Tag(s):