dinsdag, 17. februari 2009 - 21:26

Noordenveld en Stichting Molenduinbad bekrachtigen samenwerking

Roden

De gemeente Noordenveld en de Stichting Molenduinbad Norg ondertekenen donderdag in het gemeentehuis in Roden een nieuwe subsidieovereenkomst. De gemeentelijke subsidie, een jaarlijks bedrag van 350.000 euro, is bedoeld voor het beheren, onderhouden en exploiteren van het overdekte zwembad Molenduinbad in Norg. De subsidieovereenkomst geldt tot en met 2016.

In 2008 waren beide partijen al een nieuwe subsidierelatie overeengekomen, maar voor de officiële bekrachtiging moesten de Beheerstichting Molenduinbad en de Exploitatiestichting Molenduinbad fuseren tot een nieuwe Stichting Molenduinbad. Deze stichting betaalt de gemeente jaarlijks een erfpachtvergoeding van 117.000 euro.


Na de brand die het oude zwembad in Norg in de as had gelegd, besloot de voormalige gemeente Norg in 1996 een nieuw overdekt zwembad te bouwen. De gemeente gaf het zwembad in erfpacht aan de toenmalige Beheerstichting Molenduinbad, die het zwembad verhuurde aan de Exploitatiestichting Molenduinbad. Tot de nieuwe subsidieovereenkomst bestond de gemeentelijke subsidie uit een bedrag per bezoeker. Vanwege veranderende omstandigheden in de zwembadbranche zijn beide stichtingen gefuseerd tot Stichting Molenduinbad Norg en is de gemeentelijke subsidie per bezoeker vervangen door een subsidie voor het beheren, onderhouden en exploiteren van het zwembad.
Provincie:
Tag(s):