donderdag, 19. februari 2009 - 9:56

Noord/Zuidlijn kost wethouder Herrema de kop

Amsterdam

De Amsterdamse Wethouder Tjeerd Herrema heeft op basis van de laatste prognose die is gemaakt rond de kosten van de Noord-Zuidlijn besloten om af te treden. ‘Dit heeft hij donderdagochtend 19 februari meegedeeld aan de Commissie Verkeer en Volkshuisvesting’, meldt de gemeente Amsterdam donderdag.

“Mijn verantwoordelijkheid voor dit project was om het realistischer en zorgvuldiger aan te sturen. Daar heb ik belangrijke stappen in kunnen zetten. Maar ik wil ook mijn politieke verantwoordelijkheid nemen voor de uitkomsten van dat proces. Ik heb mijn geloof in de Noord/Zuidlijn absoluut niet verloren, maar mijn verantwoordelijkheid neem ik nu�, aldus Herrema donderdagochtend.

Bij het opstellen van de prognose 2009 blijkt dat de kosten van de Noord/Zuidlijn opnieuw fors omhoog gaan. Ook loopt de aanleg van de metrolijn verdere vertraging op. Het College heeft altijd benadrukt dat de Noord/Zuidlijn een complex en risicovol project is.

Cees Veerman in externe commissie
Op basis van de laatste gegevens en risico-inventarisatie, die gemaakt is na de tegenvallers bij station Vijzelgracht, blijft de kans op verdere overschrijdingen in de toekomst aanwezig. Juist in tijden van crisis wil het Amsterdamse College volledige regie hebben op de verdere financiële en technische gevolgen van de aanleg van de Noord/Zuidlijn en heeft daarom per direct een onafhankelijke, externe commissie ingesteld onder leiding van oud-minister Cees Veerman.

De afgelopen maanden, mede na de verzakkingen bij station Vijzelgracht, heeft het College opdracht gegeven de financiële en technische risico’s van de Noord/Zuidlijn scherp in beeld te brengen. Daarbij is duidelijk vooraf gesteld dat nieuwe tegenvallers niet uit te sluiten zijn en dat de gemeente alleen verder wil gaan op een verantwoorde manier.

Kosten NZ-lijn mogelijk 290 miljoen hoger
Alle onderdelen van kosten en planning zijn daarom opnieuw tegen het licht gehouden. Uit de meest recente risico-inventarisatie blijkt dat de kosten circa 290 miljoen euro hoger kunnen uitvallen dan eerder beraamd, al is deze berekening nog voorlopig. Begin maart zal het College de vierde kwartaalrapportage vaststellen, waarbij de verhoogde kosten definitief worden vastgesteld en meevallers aan de inkomstenzijde worden meegenomen.

Verzakkingen
De toegenomen kosten zijn voor een groot deel toe te rekenen aan de verzakkingen van de Vijzelgracht en het verhogen van de risicoreserves. Ook de kosten voor het afsluiten van het laatste contract brengt meerkosten met zich mee. De geplande oplevering van de metrolijn wordt tenminste 2017.

Het College heeft op basis van nieuwe prognoses besloten om per direct een externe commissie in te stellen onder leiding van Cees Veerman om de grip op het project te vergroten. Cees Veerman (CDA) is oud-minister en voormalig universitair hoofddocent economie in Rotterdam en Delft en was voorzitter van de Commissie Duurzame kustontwikkeling. De opdracht aan de commissie is om, op basis van de ontstane situatie, te adviseren hoe het verder moet met de aanleg van de Noord/Zuidlijn.

In dit advies kunnen alternatieven worden opgenomen voor de financiering, technische realisatie en bestuurlijke organisatie van het project. In het onderzoek wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid meegenomen dat de metro eerder gaat rijden op onderdelen van het tracé.

Ook komt er een nieuwe maatschappelijke kosten-batenanalyse op basis van de laatste Gemeente Amsterdam Bestuursdienst gegevens. Met deze onafhankelijke en kritische blik van buiten zal het College invulling geven aan welke voorwaarden de Noord/Zuidlijn moet voldoen om op overtuigende wijze en met een duidelijk perspectief verder te kunnen.

Advies commissie voor de zomer
De commissie Veerman komt nog voor de zomer met een advies. Gedurende deze periode zullen de voorbereidingen van de geplande ontgravingen van de diverse stations doorgaan. Amsterdam zal ook de rijksoverheid bij de werkzaamheden van de adviescommissie betrekken.

Poelgeest waarnemend wethouder
Wethouder Maarten van Poelgeest zal voorlopig de portefeuilles van Herrema waarnemen. Eind maart bespreekt de raadscommissie Verkeer en Volkshuisvesting de 4e kwartaalrapportage 2008. Het College heeft de gemeenteraad donderdagmorgen geïnformeerd over de ontstane situatie. Op 11 maart zal wethouder Herrema een toelichting geven in de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):