maandag, 2. februari 2009 - 21:55

NZa geeft 18 miljoen euro aan IJsselmeer-ziekenhuizen

Almere

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kent de IJsselmeerziekenhuizen
18 miljoen euro balanssteun toe. De afgelopen dagen heeft de NZa het aangepaste verzoek dat vrijdag 30 januari werd ingediend nauwkeurig bestudeerd. Daaruit concludeert de NZa dat de aanvraag aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van de eerdere versie. Dit maakt de NZa vandaag vandaag bekend.

Het saneringsplan is een stuk realistischer geworden door besparingen over een langere periode uit te smeren. De fouten uit het businessplan zijn gecorrigeerd en geven een betrouwbaarder beeld van de financiële situatie.

Daarnaast hebben de IJsselmeerziekenhuizen met zorgverzekeraar Achmea nadere afspraken gemaakt over de af te nemen zorg. Het resultaat is dat de ziekenhuizen hun aanvraag hebben verlaagd naar
18 miljoen, 12 miljoen minder dan in de oorspronkelijke aanvraag.

Nadat de NZa op 16 januari het voornemen kenbaar heeft gemaakt de steunaanvraag af te wijzen, hebben de IJsselmeerziekenhuizen hun plannen heroverwogen. Sindsdien hebben de IJsselmeerziekenhuizen een aantal maal contact opgenomen met de NZa voor nadere toelichting op de technische aspecten van de afwijzing.

Daarbij heeft de NZa concreet aangegeven welke wijzigingen en aanpassingen nodig zijn om alsnog aan de voorwaarden voor steun te kunnen voldoen. De IJsselmeerziekenhuizen hebben daarop nieuwe afspraken gemaakt met de verschillende stakeholders (overheden, Achmea, MC-groep en de banken). Hierdoor kon de bijdrage van de overheid naar beneden worden bijgesteld.

De Nza heeft bij de steunverlening een aantal aanvullende voorwaarden gesteld. Onder anderen dat de IJsselmeerziekenhuizen waarborgen dat er een financiële scheiding tussen Lelystad en overige locaties komt, zodat verzekerd is dat steun alleen daar terecht komt waar de continuïteit van de zorg noodzakelijk is.Mochten de ziekenhuizen hier niet aan kunnen voldoen dan zullen zij de locatie Emmeloord afstoten.

Verder is de post voor afvloeiing van tien medisch specialisten aanzienlijk verlaagd en hebben de IJsselmeerziekenhuizen voor de realisatie van hun plannen meer tijd uitgetrokken, 5 jaar in plaats van de eerdere 3 jaar.

Met alle aanpassingen die de IJsselmeerziekenhuizen in hun plannen en de steunaanvraag hebben aangebracht, stelt de NZa vast dat de IJsselmeerziekenhuizen alsnog voldoen aan de voorwaarden voor steunverlening.

Voor de komende 5 jaar kent de NZa een bedrag van 18 miljoen aan balanssteun toe. De steun zal in 3 tranches van 6 miljoen worden uitgekeerd. Vanwege de precaire financiële situatie heeft de NZa de eerste tranche per direct toegekend.
Provincie:
Tag(s):