woensdag, 4. februari 2009 - 10:05

Officiële start bouw Cruyff Court

Vlissingen

Vlissingen is in april 2009 een unieke, mooie, sportieve en veilige sportvoorziening rijker. In Weyevliet, aan het Bossenburghpad naast het Scheldemond College, wordt dan het eerste Cruyff Court KNVB veld van Zeeland geopend.

Een Cruyff Court is een moderne invulling van het aloude trapveldje dat vroeger te vinden was in veel buurten en dat veelal is opgeofferd aan de stadsvernieuwingsprojecten. Een Cruyff Court is een plaats voor sport en spel. Maar minstens zo belangrijk: een Cruyff Court heeft een grote sociale, samenbindende en integrerende functie in de wijk.

Het Vlissingse Cruyff Court kan er komen dankzij de steun van vele organisaties. De Stichting Cruyff Courts KNVB Velden maakt het mogelijk dat er in Vlissingen een Cruyff Court kan worden aangelegd. De gemeente Vlissingen is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het Cruyff Court. Daarnaast zijn er (financiële) bijdragen van woningcorporatie
l’Escaut, het Scheldemond College, Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ), Woonburg en de Rabobank.

Op woensdag 4 februari 2009 tekenen vertegenwoordigers van alle partijen een samenwerkingsovereenkomst op het Scheldemond College te Vlissingen. Direct daarna stapt wethouder Frans Prins op de kraan om symbolisch de eerste schep in de grond te zetten. De daadwerkelijke bouw van het Cruyff Court start volgende week.
Provincie:
Tag(s):