maandag, 8. juni 2009 - 18:25

Olievlek Lauwersmeer opgeruimd

Groningen

De olie die maandagochtend op het Lauwersmeer uit het schip Esonborg was gelekt, is opgeruimd. De olievlek kon worden ingesloten voordat deze het natuurgebied Achter de Zwarten bereikte.

De olie is met behulp van zogenaamde olieworsten opgezogen en aan boord gehaald.

De olie was gelekt uit de boegschroef van het schip Esonborg dat aangemeerd lag aan de oude veerdam in Oostmahorn. Dit schip van rederij Wagenborgen vervoert passagiers vanuit het recreatiedorp Esonstad naar Schiermonnikoog. De olievlek had een omvang van ongeveer 50 m2.

Omdat de olievlek in oostelijke richting over het Lauwersmeer dreef, bestond gevaar voor het natuurgebied Achter de Zwarten. Dit natuurgebied van Staatsbosbeheer maakt deel uit van het Nationaal Park Lauwersmeer en is van groot belang als broed- en foerageergebied voor vogels.

De waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân werkten als beheerders van de waterkwaliteit nauw samen met Waddenexpedities uit Lauwersoog en BDS uit Harlingen om de olie te verwijderen. Zogenaamde oilbooms werden in het water gelegd, zodat de olievlek zich niet kon verspreiden. De olie werd vervolgens naar de kant gebracht en kon worden opgeruimd met zogenaamde olieworsten die de olie opzuigen.
Provincie:
Tag(s):