zaterdag, 24. januari 2009 - 10:03

OM plukt 23 miljoen euro aan vermogen criminelen

Den Haag

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en het Openbaar Ministerie incasseerden in 2008 in nauwe samenwerking ruim 23 miljoen euro aan crimineel vermogen. Dat bedrag is in 2008 door het CJIB geïnd, op grond van honderden onherroepelijke ontnemingsmaatregelen die door de rechter zijn opgelegd.

Het incassoresultaat vertoont in de loop van de jaren een forse stijging. Dat was in 2007 ruim 22,5 miljoen euro en in 2006 17,5 miljoen. Daarnaast is er een stijgende trend waarneembaar in de omvang van nationaal en internationaal conservatoir beslag. Zo beheerde het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) in 2008 in totaal circa 550 miljoen aan nationaal en internationaal conservatoir beslag. Actueel is ook het positieve politieke klimaat voor de aanpak van zware criminaliteit.

Het BOOM beseft dat het incassoresultaat 2008 een gering deel is van het in dat jaar verkregen criminele vermogen in Nederland. Maar de positieve ontwikkeling van incassering van crimineel vermogen gaat door. In 2009 wil het BOOM het behaalde resultaat van het afgelopen jaar overtreffen.
Provincie:
Tag(s):