woensdag, 21. januari 2009 - 8:55

OM trekt cassatieberoep Nomadszaak in

Amsterdam

Na uitvoerige bestudering van het arrest, heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten het cassatieberoep in de Nomadszaak in te trekken.

Volgens het OM biedt het feitencomplex waarop het hof Amsterdam haar uitspraak heeft gebaseerd, de Hoge Raad geen ruimte om tot een andere conclusie over de bewezenverklaring te komen. Evenmin verwacht het OM dat de Hoge Raad op basis van de uitspraak van het hof zal toekomen aan de beantwoording van vragen die voor de ontwikkeling van het recht van belang zijn.

In maart 2005 zijn twaalf verdachten in de Nomadszaak door de rechtbank veroordeeld voor doodslag op een van de slachtoffers.

In juni 2007 maakte het gerechtshof Amsterdam, nadat zowel de verdachten als het OM hoger beroep hadden ingesteld, die straf ongedaan. Deze beslissing was gebaseerd op het feit dat naar oordeel van het hof niet kon worden vastgesteld welke gebeurtenissen zich op 11 februari 2004 in het clubhuis van de Nomads precies hebben voltrokken.

Naar oordeel van het hof kan derhalve niet worden vastgesteld wie de schoten op de slachtoffers hebben afgevuurd en wie daarbij aanwezig waren. Aangezien de Hoge Raad zich niet bezig houdt met vaststelling van de feiten, maar zich beperkt tot toetsing van de manier waarop het recht door het hof is toegepast, acht het OM cassatie (dat men beroep aantekent bij het hoogste gerechtshof) niet zinvol.
Provincie:
Tag(s):