donderdag, 15. oktober 2009 - 13:53

Ombudsman start onderzoek naar optreden inspectie tegen ic-afdelingen

Den Haag

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de handelwijze van de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) rondom haar onderzoek naar de kwaliteit van intensive care-afdelingen bij kleinere ziekenhuizen.

De Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. De inspectie zou onder meer onjuiste uitspraken hebben gedaan in de media en zou onnodige schade hebben toegebracht aan de reputatie van deze ziekenhuizen.

Eind 2007 stelden twee intensive care-artsen in het programma NOVA, dat er jaarlijks 250 vermijdbare doden vallen op de kleine intensive care-afdelingen. Naar aanleiding van deze uitlatingen deed de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van de zorg bij deze intensive care-afdelingen (IC´s). Verder kondigde de inspectie verstrekkende maatregelen aan tegen de betrokken ziekenhuizen. De IGZ dreigde binnen 48 uur de IC's die onder de maat presteerden te sluiten. Omdat binnen die termijn alle IC's alsnog aan de eisen voldeden is uiteindelijk geen enkele IC gesloten.

De Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen heeft de Nationale ombudsman gevraagd een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. De ombudsman is inmiddels een onderzoek gestart. Het onderzoek betreft de vraag of er door onzorgvuldig handelen van de IGZ onnodige schade is aangebracht aan de reputatie van ziekenhuizen met een kleine IC.
Provincie:
Tag(s):