donderdag, 5. februari 2009 - 8:54

Omgevingsfactoren spelen grote rol bij overgewicht

Amsterdam

Eetgewoonten veranderen minder snel dan verwacht. Dat komt door de invloed van culturele, sociale, economische en omgevingsfactoren en het verband tussen eetgewoonten en culturele identiteit.

Voorlichtingscampagnes dienen daarom rekening te houden met verschillen in eetgewoonten en de waarde die allochtonen hechten aan hun tradities.

Het gedrag dat tot overgewicht leidt is het onderwerp van het proefschrift van Mary Nicolaou. Meer dan de helft van volwassen niet-westerse allochtonen in Nederland lijdt hieraan. Het gevolg is een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker. Nicolaou deed onderzoek onder Amsterdammers van Turkse, Marokkaanse, en Surinaamse afkomst. Haar studie richtte zich op eetgewoonten en de perceptie van overgewicht als motivatie voor gewichtsbeheersing. Het doel van de promotie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van gezondheidsbevorderende programma’s (o.a. voorlichtingscampagnes).

Zij concludeerde dat eetgewoonten minder snel veranderen dan verwacht. Dat komt door de invloed van culturele, sociale, economische en omgevingsfactoren en het verband tussen eetgewoonten en culturele identiteit. Voorlichtingscampagnes dienen daarom rekening te houden met verschillen in eetgewoonten en de waarde die allochtonen hechten aan hun tradities.

Verder lijkt het dat allochtonenmannen weinig inzicht hebben in hun eigen overgewicht. Bewustzijn stimuleren is daarom belangrijk bij voorlichtingscampagnes gericht op deze doelgroep. Dit in tegenstelling tot vrouwen, die zich juist wél bewust lijken te zijn van hun overgewicht en die het liefst slanker willen zijn. Bij hen lijkt de invloed van sociale normen in combinatie met traditionele culturele normen op lichaamsgewicht groot. Ook moet preventie van overgewicht ondersteund worden bij leefstijlveranderingen om zo effectief en blijvend gewichtsverlies te realiseren.
Categorie:
Tag(s):