dinsdag, 22. december 2009 - 11:43

Onder de twaalf direct naar Jeugdzorg na plegen delict

Den Haag

Met ingang van 1 januari worden kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar en een delict plegen, standaard doorgestuurd naar Bureau Jeugdzorg. Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft dat afgesproken met de politie en de Bureau’s Jeugdzorg.

Het voordeel van deze aanpak is dat ouders beter betrokken worden bij de problematiek van hun kind. De zogenaamde Stop-maatregel zal niet langer aan twaalfminners worden opgelegd.

In de nieuwe, sluitende aanpak van de zogenaamde twaafminners worden de ouders uitgenodigd op het politiebureau om te praten over het door hun kind gepleegde strafbare feit. In dit gesprek wordt door de politie informatie verkregen over de thuissituatie. Vervolgens wordt het kind overgedragen aan Bureau Jeugdzorg (BJZ).

BJZ zal het kind en ouders screenen op eventuele achterliggende problematiek en zorgt voor een persoonsgericht, passend zorgaanbod. In zware gevallen kan BJZ de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.
Provincie:
Tag(s):