donderdag, 11. juni 2009 - 15:51

Ondergrondse rijkdom Harlingen beter in kaart

Harlingen

De archeologie van de gemeente Harlingen is rijk en divers: van de koningsterp van Wijnaldum tot de middeleeuwse stad, van het blokhuis tot de belangrijke pottenbakkersindustrie. De provincie en de gemeente willen deze rijkdom beter in kaart brengen door gezamenlijk onderzoek te laten doen.

Met de resultaten kunnen de provincie en de gemeente beter archeologisch beleid voeren. De archeologisch meest waardevolle terreinen kunnen dan beter beschermd worden. Gebieden waar uit onderzoek blijkt dat de kans op archeologische vondsten klein is, kunnen dan worden vrijgesteld van de plicht voor archeologisch onderzoek.

Deze plicht volgt uit de herziene Monumentenwet, waarin het Europese Verdrag van Malta is verwerkt. De wet gaat uit van het principe ‘de verstoorder betaalt’, wat betekent dat iemand bijvoorbeeld bij een nieuwbouwplan de grond in gaat, moet betalen voor archeologisch onderzoek. Betrouwbare kaarten kunnen ervoor zorgen dat de kans op onnodig onderzoek zo klein mogelijk is.

Het onderzoek loopt tot eind 2010 en zal naar verwachting € 40.000 gaan kosten, waarvan de provincie en de gemeente ieder de helft voor hun rekening nemen.
Provincie:
Tag(s):