donderdag, 16. april 2009 - 9:05

Ondergrondse vispassage 'Oijense Hut'

’s-Hertogenbosch

Deze week legt waterschap Aa en Maas een hevelvistrap in de Hertogswetering bij stuw ‘Oijense Hut’ te Oijen aan. Dit is de tweede vispassage in het werkgebied van waterschap Aa en Maas waarbij vissen als het ware om de stuw heen geheveld worden.

De in 2006 aangelegde hevelvistrap in Berghem is uitgebreid onderzocht op zijn werking en heeft bewezen prima te functioneren. Hierop besloten is een tweede aan te laten leggen. In tegenstelling tot de eerste wordt de hevelvistrap bij de stuw ‘Oijense Hut’ ondergronds aangelegd. Hiermee wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan de wens om de hevelvistrap ‘landschappelijk in te passen’.

De hevelvistrap bij stuw ‘Oijense Hut’ wordt landschappelijk ingepast en zal niet meer dan een halve meter boven maaiveld komen te liggen.
Provincie:
Tag(s):