woensdag, 25. maart 2009 - 14:03

Onderhoud aan snelwegen weer in volle gang

Het 'wegwerkseizoen' is weer begonnen. Rijkswaterstaat werkt volop aan de Nederlandse wegen nu de weersomstandigheden beter worden. Voor weggebruikers betekent dit dat er meer hinder ontstaat dan de afgelopen maanden. Rijkswaterstaat probeert de hinder te beperken door werkzaamheden zoveel mogelijk op verkeersluwe tijdstippen te plannen en uitgebreid te communiceren.

In 2009 wordt er net zoveel als in 2008 gewerkt. De meeste hinder ontstaat op de A2. Weggebruikers kunnen een overzichtskaart van de projecten met de meeste hinder in 2009 bij de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 bestellen.

In 2009 bereikt het werk aan de A2 een piek. Bij de steden Utrecht, Den Bosch en Eindhoven wordt de weg verbreed. Op de tussenliggende en vervolgtrajecten wordt de A2 verder verbeterd. Daarom heeft Rijkswaterstaat samen met het bedrijfsleven en andere overheden extra mobiliteitsmaatregelen ontwikkeld zoals een treinalternatief in de vorm van de A2 MinderHinderpas.
Categorie:
Tag(s):