donderdag, 2. april 2009 - 16:10

Onderzoek duikongeval leidt tot transactievoorstel Gemeente Terneuzen

Het Openbaar Ministerie in Middelburg heeft besloten de gemeente Terneuzen als werkgever van de brandweer Terneuzen een transactie van € 20.000 aan te bieden voor overtreding van de Arbo-wet.

Op 12 maart 2008 werd in het Kanaal van Gent naar Terneuzen ter hoogte van Westdorpe door het duikteam van de vrijwillige brandweer van Terneuzen gezocht naar een auto die in het water lag. Het voertuig zou van de man zijn die verantwoordelijk was voor de dood van zijn twee kinderen in hun huis in Roosendaal. Tijdens de werkzaamheden raakte één van de duikers, een 38-jarige Terneuzenaar, in moeilijkheden. Hij overleed later in het ziekenhuis aan de gevolgen van verdrinking.

Na het overlijden van de duiker is door een gecombineerd team van de politie Zeeland en de Arbeidsinspectie een grondig onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek leveren meerdere overtredingen op van de gemeente Terneuzen, als werkgever van de brandweer Terneuzen ten aanzien van de Arbeidsomstandighedenwet.

· De brandweerduikers zijn destijds onvoldoende ingelicht over de te verrichten werkzaamheden in het Kanaal van Gent naar Terneuzen waardoor de risico’s (o.a. weersomstandigheden, stroming, diepte, zicht) voor deze duiklocatie niet geheel duidelijk waren. Er was geen duidelijke werkinstructie aanwezig op de plaats waar de duikarbeid op 12 maart 2008 plaatsvond.

· De brandweerduikers werden onvoldoende geïnstrueerd in hoe zichzelf te redden in noodsituaties. Hierdoor waren zij onvoldoende op de hoogte van de werking van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals het redvest, de noodluchtvoorziening en het afdoen van het volgelaatsmasker.

· Er was geen berekening gemaakt van de benodigde hoeveelheid ademgas. Hierdoor moesten de duikers hun reservevoorraad ademgas eerder aanspreken dan veiligheidshalve is toegestaan. Zodoende werd de kans verkleind dat zij de duik op veilige wijze konden afbreken.

· De schroef van de boot waarmee de brandweer zich op het water begaf was niet voorzien van een bescherming zodat deze een gevaar kon opleveren voor de onder water verblijvende duikers. Hierdoor werd een reddingsactie bemoeilijkt.

· Door het niet voeren van een adequate administratie mbt de verrichtingen van de brandweerduikers, bestond er onvoldoende zicht op de geoefendheid en duikvaardigheden van de duikers. Hierdoor werd niet tijdig onderkend dat zij niet aan de eisen voldeden en werden verlengingen van diploma’s onterecht afgegeven.

· Binnen de gemeente bleek onvoldoende duidelijk te zijn wie verantwoordelijk was voor de controle op naleving van de (veiligheids)voorschriften.

· De leerpunten van eerdere (bijna) ongevallen in Utrecht (2001) en Urk (2007) werden niet verwerkt in het eigen te voeren arbeidsomstandighedenbeleid.

Er is een noodsituatie ontstaan waardoor de 38-jarige Terneuzenaar niet tijdig kon worden gered en is komen te overlijden. Ten tijde van het ongeval was de gemeente volop bezig de voorgaande gebreken in de procedures te herstellen.

Deze verbeteractie van de gemeente is voor het OM een belangrijk argument om een transactievoorstel te doen van € 20.000 in plaats van de zaak aan te brengen bij de strafrechter te Middelburg.

Eerder werd besloten de brandweerlieden en duikers die betrokken waren bij het duikongeval niet strafrechtelijk te vervolgen. Het Openbaar Ministerie ziet af van verdere juridische stappen tegen hen, omdat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd of zich laakbaar zouden hebben gedragen.

De direct betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd over de beslissing van het OM.
Provincie:
Tag(s):