donderdag, 9. april 2009 - 16:58

Onderzoek naar compensatiegebied duurzame glastuinbouw

Den Haag

Op initiatief van de provincie Zuid-Holland is begonnen met het onderzoek naar een compensatiegebied voor duurzame glastuinbouw. Omdat in de provincie verspreid liggend glas wordt opgeruimd is het nodig om nieuwe glastuinbouwlocaties in te richten.

Anders zakt het minimaal noodzakelijke volume aan glastuinbouw onder de grens van 5800 hectare.

In de gemeenten Oostflakkee en Kaag en Braassem wordt gekeken of daar een geschikt compensatiegebied ligt. De gemeenten hebben toezegd mee te werken aan het onderzoek.

Het onderzoek moet uitwijzen wat de beste plek voor het compensatiegebied is, hoe de inpassing van het gebied er uitziet en wat er nodig is om het nieuwe gebied toegankelijk te maken. Het onderzoek kijkt ook naar combinaties van duurzame glastuinbouw met energiebeheer, waterberging, recreatie, natuur en educatie.

Advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning voert het onderzoek uit. Op basis van dit onderzoek neemt de provincie Zuid-Holland in het najaar een besluit over een mogelijke glastuinbouwlocatie binnen (één van) deze twee gemeenten.

Begeleidingsgroepen

In iedere gemeente is een bestuurlijke begeleidingsgroep samengesteld. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie, de gemeenten, de milieu- en natuurbeweging, de landbouw en een onafhankelijk deskundige. Gedeputeerde Asje van Dijk is voorzitter van de begeleidingsgroepen.
Provincie:
Tag(s):