dinsdag, 12. mei 2009 - 20:51

Onderzoek naar de verdwijning Willeke Dost opnieuw opgestart

Assen/Koekange

De politie Drenthe is begin mei 2009 begonnen met een nieuw onderzoek naar de verdwijning van Willeke Dost, zij verdween in januari 1992, op dat moment was zij 15 jaar oud. Sinds haar verdwijning is er niets meer van haar vernomen. Eerdere onderzoeken van de politie hebben niet tot opheldering geleid.

De politie en het OM vinden het belangrijk nog éénmaal te kijken of er aanknopingspunten voor nader onderzoek te vinden zijn in deze zaak. Dat is de reden dat het onderzoek opnieuw is opgestart. Er is geen sprake van een tip die recent bij de politie is bekend geworden. Ook is er geen sprake van nieuwe sporen. De afgelopen maanden is het onderzoek voorbereid.

Het onderzoek wordt vanaf het begin opnieuw opgebouwd. Er is op dit moment een team van 7 mensen bezig met de zaak. De komende maanden wordt de beschikbare informatie geïnventariseerd. Veel informatie is oud en bijvoorbeeld nog niet digitaal beschikbaar.

De informatie die er nu is, komt grotendeels uit de eerdere onderzoeken die door de politie zijn gedaan. Ook informatie die door derden aan de politie is verstrekt, wordt bekeken. Sinds 1992 zijn er vanzelfsprekend veel nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van het verwerken en duiden van informatie. De beschikbare informatie wordt met de ogen en de kennis van nu opnieuw bekeken, geordend en beoordeeld.

Als de inventarisatie klaar is, wordt bezien of er aanknopingspunten zijn voor nieuwe of aanvullende onderzoekshandelingen. Als het nodig is, zal het team op dat moment worden uitgebreid. Het besluit hierover wordt verwacht in het najaar van 2009.
Provincie:
Tag(s):