dinsdag, 28. april 2009 - 22:52

Onderzoek naar ernstige klachten buschauffeur leerlingenvervoer in volle gang

Zeist

Door een aantal ouders uit Zeist is melding gedaan van ernstige klachten over een chauffeur die het leerlingenvervoer verzorgt. Het betreft een buschauffeur van Connexxion die dagelijks 8 kinderen uit Zeist van en naar hun school voor speciaal onderwijs, de Bertha Mullerschool in Utrecht bracht. De chauffeur is uit voorzorg door Connexxion direct op non-actief gesteld.

Aan de hand van een melding van een drietal ouders bij politie Binnensticht en de nadien door de recherche gevoerde gesprekken, wordt de zaak grondig onderzocht door de recherche van de politie. Het Openbaar Ministerie heeft hierin de leiding.

Burgemeester Janssen: “Het vervoer van en naar school moet veilig zijn. Als gemeente zijn wij ervoor verantwoordelijk dat vervoer van en naar school voor leerlingen goed is georganiseerd. De gemeente heeft dit uitbesteed aan vervoersbedrijf Connexxion maar blijft hierbij betrokken. Alle partijen nemen de zaak zeer hoog op en we hopen snel duidelijkheid te kunnen geven over wat zich heeft afgespeeld.“

Omdat het op non-actief stellen van de chauffeur de zorgen van de ouders niet kon wegnemen, vond op dinsdagavond 28 april een besloten bijeenkomst plaats met de ouders van de 8 kinderen. Er is informatie verstrekt en er was ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Burgemeester Janssen heeft de ouders te woord gestaan, samen met vertegenwoordigers van onder andere het Openbaar Ministerie, Politie, Connexxion, GGD en de directeur van de school.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben over het leerlingenvervoer van uw kind(eren) neemt u dan contact op met de gemeente Zeist, afdeling Leerlingenvervoer, tel. 030 6987266.
Provincie:
Tag(s):