donderdag, 8. januari 2009 - 15:33

Onderzoek naar handhaving locatie College Rolduc

Kerkrade

De gemeente Kerkrade en de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) gaan onderzoeken of het College Rolduc op de onderwijslocatie aan de Graaf Saffenbergweg in Kerkrade gehandhaafd kan blijven. Dit is de uitkomst van een overleg tussen de gemeente en het onderwijsorgaan. Vorig jaar ontstond in Kerkrade grote commotie toen bekend werd dat het College Rolduc in Kerkrade zou worden opgeheven, na de fusie met het Eijkhagencollege in Landgraaf. Deze fusie per 1 augustus dit jaar gaat wel gewoon door, zo werd vandaag bekend gemaakt op een persconferentie in Kerkrade.

De belangrijkste afspraken binnen de overeenkomst zijn:
- In Kerkrade kan weer eindonderwijs op havo t/m gymnasium aangeboden worden als er tenminste drie jaar achtereen een structurele aanmelding is van minimaal 90 leerlingen per afdeling in de onderbouw in Kerkrade.
- De onderwijslocatie op de abdij Rolduc blijft mogelijk open. SVO|PL en de gemeente Kerkrade zullen onderzoeken of de onderwijslocatie Abdij/Saffenberg tenminste tot 2016 open kan blijven.
- In Kerkrade-Centrum zal met ingang van schooljaar 2009-2010 in ieder geval leerjaar 1 t/m 3 voor havo, vwo en gymnasium aangeboden worden en tweetalig vwo-onderwijs. Dan start ook de opbouw van een gemeenschappelijke bovenbouw havo-vwo op de locatie Eijkhagenlaan te Landgraaf.
- Vmbo-leerlingen zullen, conform het masterplan, hun gehele opleiding in Kerkrade blijven volgen en daar ook afronden.
- Anders dan oorspronkelijk gesteld zullen de huidige havo3-leerlingen hun opleiding in Kerkrade afronden, bij onvertraagd studeren. Het aantal vwo3-leerlingen is echter te gering geworden om hen een volwaardig en kwalitatief verantwoord onderwijsprogramma te kunnen bieden.
Provincie:
Tag(s):