donderdag, 25. juni 2009 - 22:18

Onderzoek naar integratie leerlingen zwarte scholen

Eindhoven

De Universiteit van Tilburg gaat samen met de Universiteiten van Mannheim, Oxford, Stockholm en Utrecht een grootschalig internationaal onderzoek doen naar de integratieproblemen van kinderen van niet-Westerse immigranten. Voor dit project, Children of immigrants in four European countries, is een Norface subsidie van 4 miljoen euro binnengehaald van de European Research Council.

Aanleiding voor het onderzoek is een tekort aan goede gegevens over niet-Westerse allochtonen over lange tijd enerzijds, en de behoefte om integratieproblemen bij de kinderen van immigranten beter te begrijpen anderzijds.

Het onderzoek omvat honderd scholen per land in Nederland, Engeland, Zweden en Duitsland. Veertienjarige leerlingen zullen met schriftelijke vragenlijsten worden benaderd die ze in twee volle lesuren moeten invullen. Hun ouders worden telefonisch benaderd. De leerlingen worden vervolgens vier jaar gevolgd. De data worden beschikbaar gesteld aan andere wetenschappers met behulp van een speciale data infrastructuur.
Provincie:
Tag(s):