woensdag, 14. januari 2009 - 18:02

Onderzoek naar isolerend tuinbouwglas

Venlo

De Provincie Limburg levert een financiële bijdrage van 25.000 euro aan een project voor de ontwikkeling van isolerend tuinbouwglas. Het beoogde resultaat van de totale studie is een nieuw type isolerend glas voor de tuinbouwsector dat moet leiden tot een productieverhoging en een gelijktijdige significante energiereductie in de tuinbouwkas.

Het project wordt uitgevoerd in de Greenportkas in Venlo, waar men het afgelopen jaar veel geleerd heeft over het optimaler besturen van teelten in semi-gesloten kassystemen. De totale omvang van het plan bedraagt 135.200 euro. Uitvoerders van het project zijn Sunny Tom Tomatoes BV en Scheuten Glas Nederland BV. Wageningen Universiteit en Research is een belangrijke kennisleverancier.

In de glastuinbouw is glas één van de meest essentiële elementen voor het succes van de teelt. Hoe meer licht en dus meer energie, hoe hoger de productie. Gezien de wereldwijde ontwikkelingen ten aanzien van energie- en voedselprijzen is het terugdringen van het energieverbruik de belangrijkste opgave voor de sector. Bij de tuinder zijn ideeën ontstaan om het energieverbruik te reduceren door de kas beter te isoleren, maar dit zal moeten gebeuren zonder dat er lichtverlies optreedt. Scheuten ziet hiervoor mogelijkheden door jarenlange ervaring van glasontwikkeling in andere sectoren toe te passen in de tuinbouwsector. Sunny Tom wil het nieuwe glas gaan toepassen in de tomatenteelt.

In de eerste fase van deze ontwikkeling wordt het nieuwe glas enerzijds beproefd via laboratoriummetingen en anderzijds vindt er een beperkte praktijktest plaats op 100 vierkante meter in de Greenportkas. In deze eerste periode wordt bekeken of het glas aanslaat voordat het verder doorontwikkeld wordt en er een grootschalige praktijkdemo komt. In het voorjaar van 2010 worden de eerste resultaten verwacht.
Provincie:
Tag(s):