zaterdag, 25. april 2009 - 15:17

Onderzoek naar veiligheid in Noord-Limburgse fusiegemeente

Venlo

De gemeenten Venlo en Arcen en Velden hebben afgelopen vrijdag als eerste gemeenten in Nederland een gebruikersovereenkomst ondertekend voor deelname aan de nieuwe Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) in 2009. Met dit onderzoek krijgen de gemeenten beter inzicht in hun eigen veiligheidssituatie en kunnen zij de resultaten goed vergelijken met die van andere gemeenten. Naar verwachting zal dit jaar de meerderheid van de gemeenten volgen.

De Integrale Veiligheidsmonitor levert resultaten op over verschillende veiligheidsaspecten zoals slachtofferschap van veel voorkomende delicten, beleving van buurtproblemen en veiligheidgevoelens in het algemeen. De monitor maakt het ook mogelijk om regio’s en gemeenten met elkaar te vergelijken. De IVM voorziet hiermee in de informatiebehoefte van landelijke en lokale overheden over sociale veiligheid.

‘Veiligheid is landelijk maar zeker voor ons een speerpunt van beleid en wij zijn blij dat we als eerste gemeenten deze stap kunnen zetten. Immers, meten is weten……….´, aldus Hubert Bruls en Fons Tans, burgemeesters van Venlo en Arcen en Velden. Het onderzoek wordt in de periode van half september tot eind december 2009 uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden in maart 2010 gepubliceerd.

De gemeenteraden van Venlo en Arcen en Velden hebben begin 2008 besloten om in 2010 samen verder te gaan als één gemeente. Met de gezamenlijke ondertekening wordt gewaarborgd dat in de nieuwe gemeente Venlo actuele informatie ten behoeve van het veiligheidsbeleid voorhanden is.
Provincie:
Tag(s):