woensdag, 22. april 2009 - 10:03

Onderzoek naar verdwenen mijnenveld

Zwanenburg

Recent onderzoek toont aan dat er bij het kustversterkingsproject Nolle-Westduin mogelijk een mijnenveld uit de Tweede Oorlog ligt onder de duinen. Het gaat om een strook van 150 meter lang en 45 meter breed, ter hoogte van de duinovergang Zwanenburg bij de asfaltcentrale.

Dit gebied is na de oorlog geruimd, maar 152 mijnen zijn niet gevonden. Ze zijn mogelijk afgegaan tijdens de oorlog of ze liggen nog onder het zand. Tot nu toe zijn er geen mijnen gevonden, maar het waterschap wil geen enkel risico nemen.

Vorige maand ontdekte het waterschap enkele lege granaathulzen in het gebied. Naar aanlei-ding hiervan is een grootschalig explosievenonderzoek gestart, met onder meer het mijnenveld als uitkomst. Het gaat om mijnen die bestaan uit houten kisten met daarin explosieven en een ontsteking van bakeliet. Metaaldetectoren kunnen de objecten niet opsporen. Een explosieven-expert is daarom vandaag gestart met het zeven van het zand.

Een speciaal beveiligde kraan schept zand in een bak. Hierin zit een roterende zeef, het zand gaat naar buiten en al het andere materiaal blijft in de bak. De expert onderzoekt vervolgens de achtergebleven objecten. Het gebied is voor de veiligheid afgezet met speciale scherfwerende schermen. Het waterschap roept iedereen op om niet in het gebied te komen. Het is uitermate gevaarlijk terrein.

Het is nog onduidelijk hoe lang het zeven van het zand in beslag neemt. Dit is afhankelijk van de diepte waarop de mijnen liggen. Het waterschap gaat er voorlopig vanuit dat de planning geen vertraging oploopt, omdat er op andere plaatsen binnen het werkgebied wel doorgegaan kan worden.
Provincie:
Tag(s):