woensdag, 4. maart 2009 - 9:10

Onderzoek vaargedrag Deltagebied

Op 4 maart neemt drs.H.van Waveren, Gedeputeerde van de provincie Zeeland, op de HISWA het eerste exemplaar van het rapport 'Onderzoek vaargedrag Deltagebied' in ontvangst.Het onderzoek is in de zomer en het najaar van 2008 uitgevoerd in opdracht van de provincies Zeeland en Zuid-Holland, SES West Brabant, Rijkswaterstaat Waterdienst, de gemeente Vlissingen,Toerisme Vlaanderen en HISWA Vereniging.

In de maanden juli, augustus en september zijn op 10 locaties in het Deltagebied en in Antwerpen 1.000 vragenformulieren onder watersporters verspreid. Bijna 500 watersporters stuurden de ingevulde lijsten terug.

Het Deltagebied kreeg als watersportgebied een ruime 8 van haar gebruikers, de jachthavens werden beoordeeld met een 7,9. In beide gevallen de hoogste scores tot nu toe in Nederland. 71% van de deelnemers voer op een zeilboot. In verhouding met andere watersportgebieden zijn de watersporters in het Deltagebied vrij jong.

46% was onder de 50 jaar en 43% had kinderen aan boord. De meeste
bezoekers kwamen uit het IJsselmeergebied. De Oosterschelde is als vaarwater favoriet, gevolgd door de Grevelingen. Zierikzee is met afstand de meest populaire plaats in het Deltagebied gevolgd door Goes en Veere.

Bij de bezoekers scoort ook Middelburg hoog. Natuur, rust, de sfeer in de
havens, aanlegplaatsen en afwisseling worden als belangrijkste redenen genoemd om in het Deltagebied te varen.

Er zijn ook vragen gesteld over Vlaanderen en het varen op de Noordzee. Voor de zeevarenden is de Belgische kust het meest genoemde vaardoel, op korte afstand gevolgd door Engeland, Scandinavië en Frankrijk. 55% van de respondenten geeft aan meer op de zee te willen varen, 4% denkt te minderen.

Ook het varen op zee is dus populair. Antwerpen, Gent en Brugge doen het als culturele vaarbestemming ook opvallend goed bij watersporters.
Uiteraard komen ook kansen en verbeterpunten in het onderzoek naar voren zoals het vergroten van de capaciteit van jachthavens en meer aanlegplaatsen en ankerplaatsen of 'moorings'. De kwaliteit van het sanitair op de eilanden laat te wensen over.

Veelvuldig worden ook capaciteitsproblemen bij de Krammersluizen en de sluis bij Bruinisse genoemd. Ook wil men graag een sluis in de
Brouwersdam. Verbetering van de waterkwaliteit in de Grevelingen speelt een rol en het Volkerak moet weer zout worden om het probleem met (blauw-)algen op te lossen.

Al met al een uitdaging voor overheden en ondernemers om het gebied verder te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):