maandag, 8. juni 2009 - 13:46

'Ongevallen maken steigerinspecties nodig'

Den Haag

Bij het werk op en aan steigers gebeuren 350 ongevallen per jaar, waarvan drie met dodelijke afloop. Vanwege de grote risico’s controleert de Arbeidsinspectie tot 1 november dit jaar op 450 locaties de opbouw en het gebruik van steigers. Het is voor het eerst dat de inspecteurs de veiligheid van louter grotere steigers onder de loep nemen.

Het verzuim door ongevallen is bij steigerbouwers 13 procent. De meeste ongevallen gebeuren doordat mensen van de steiger vallen. Ook is het werk bij de montage van steigers belastend doordat zware onderdelen bijvoorbeeld knielend of boven het hoofd worden getild.

De Arbeidsinspectie controleert onder meer of steigers op een veilige manier worden gemonteerd. Dit mag alleen gebeuren door werknemers die hiervoor zijn opgeleid. Zij moeten vooraf de sterkte en stabiliteit berekenen en een steigertekening of montageschema opstellen.

De inspecteurs letten verderop het gebruik van montageleuningen om te voorkomen dat de steigerbouwers vallen. En ze bekijken of hekken bij bouwliften goed op de steiger aansluiten.

De Arbeidsinspectie controleert bovendien het gebruik van steigers. Deze mogen bijvoorbeeld niet zwaarder worden belast dan het gewicht waarvoor zij zijn opgebouwd. En veranderingen aan de steiger mogen uitsluitend door deskundigen worden uitgevoerd.

De inspecteurs controleren onder meer aan de hand van de Richtlijn Steigers. Deze is kort geleden opgesteld door de werkgeversorganisaties in de branche. De richtlijn geeft veiligheidseisen voor het ontwerp, bouw en gebruik van steigers. Bij het ongeval in de Amercentrale stortte een steiger in en kwamen vijf mensen om het leven.

Bij de inspecties zal het vooral gaan om omvangrijke bouwprojecten met hoge steigers, waarop vaak tientallen bouwvakkers tegelijkertijd werken. Hier gebeuren ook de meeste ongevallen. Eerder dit jaar controleerde de Arbeidsinspectie in binnensteden het werk op rolsteigers: verrolbare steigers voor kleinere projecten.
Provincie:
Tag(s):