woensdag, 19. augustus 2009 - 9:33

Ongeveer 700.000 Nederlanders hebben emigratieplannen

Circa 700.000 inwoners van Nederland hebben plannen om minimaal acht maanden in het buitenland te gaan wonen.

Van de mannen van 18 tot en met 62 jaar wil 9 procent emigreren. Bij de vrouwen is dat 5 procent. Vooral allochtonen en jongeren hebben emigratieplannen.

Allochtonen willen vaker weg dan autochtonen
Allochtonen hebben vaker plannen om te emigreren dan autochtonen. Van de allochtone mannen die in Nederland zijn geboren, wil 18 procent tijdelijk of voorgoed in het buitenland gaan wonen. Bij de autochtone mannen is dat 7 procent. Het aandeel vrouwen met emigratieplannen is beduidend lager, maar ligt onder allochtonen twee keer zo hoog als onder autochtonen.

Vooral jongeren hebben emigratieplannen
Jongeren hebben vaker dan ouderen de intentie om zich in het buitenland te vestigen. Van de mannen van 18 tot en met 29 jaar wil 14 procent emigreren, tegenover 7 procent van de dertigplussers.

Onder vrouwen van 18 tot en met 29 jaar ligt dit aandeel op 10 procent, tegenover 4 procent onder dertigplussers.

Jongeren vaak tijdelijk naar het buitenland
Van de mensen met emigratieplannen denkt ruim één op de drie zeker terug te keren naar Nederland. Eén op de vijf keert misschien terug. Vooral jongeren vertrekken tijdelijk naar het buitenland.

Van de 18-29-jarigen denkt drie kwart zeker of misschien terug te gaan naar Nederland. Jongeren emigreren vaak om te studeren of te werken, vooral naar Australië of de Verenigde Staten.

Nederland te druk voor dertigplussers
Van de dertigplussers met emigratieplannen verwacht een derde Nederland voorgoed de rug toe te keren. Ruimte, rust, stilte en natuur zijn de voornaamste drijfveren om te emigreren. Landen als België, Frankrijk, Spanje en Suriname zijn onder dertigplussers geliefd.

Geleidelijke toename
Sinds de millenniumwisseling is het aantal emigranten geleidelijk gestegen. Van 2006 tot en met 2008 emigreerden jaarlijks 125 duizend mensen. Dat aantal is sinds de jaren vijftig van de afgelopen eeuw niet zo hoog geweest.
Categorie:
Tag(s):