donderdag, 2. juli 2009 - 1:33

Ontwikkelingen rond Rode Kruisziekenhuis Zierikzee

Zierikzee

1 juli 2009, heeft het college van Schouwen Duiveland een bezoek gebracht aan de Raad van Bestuur van Oosterscheldeziekenhuizen. Ze hebben daarbij hun grote zorg uitgesproken over de ontwikkelingen, zoals geschetst in de media .

Tevens hebben zij aangegeven het te betreuren dat zij -evenals de overige burgers van Schouwen-Duiveland- geen eenduidige informatie ontvangen van de RvB, hetgeen tot ongewenste onrust heeft geleid en verder zal leiden. Zij hebben de RvB erop gewezen dat hij als enige in staat is tot- en verantwoordelijk is voor de berichtgeving over zijn eigen daden en voornemens en dat die taak daarom onmogelijk door de gemeente kan worden uitgevoerd.

Namens de actievoerende burgers heeft het college bij deze gelegenheid aan de heer Vierhout de handtekeningen overhandigd van degenen die pleiten voor openhouden van het ziekenhuis Zierikzee. Zij hebben ons in de richting van de RvB volledig achter de intentie van die actie geschaard en nogmaals de urgentie aangegeven van goede, volledige voorlichting aan de inwoners en talrijke recreatiegasten van Schouwen-Duiveland.

Het college heeft tenslotte hun zorg uitgesproken over de huidige gang van zaken, de geruchten en berichten in de pers.

Zij hebben de RvB met klem verzocht in de besluitvorming rekening te houden met de letterlijk vitale rol, in de leefbaarheid en bereikbaarheid die de vestiging Zierikzee speelt in het leven van de vele tienduizenden inwoners en recreatiegasten van Schouwen-Duiveland en een appèl gedaan op de verantwoordelijkheid daarvoor van de RvB.

Het gesprek van woensdag was het vervolg op de eerdere acties van het college in de richting van de RvB van de Oosterscheldeziekenhuizen. Doel van het gemeentebestuur, is en blijft (nu ook weer in de richting van de nieuw aangetreden) RvB nadrukkelijk te wijzen op zijn verantwoordelijkheden.

Het college is vastbesloten alles te doen wat binnen het betamelijke en de wet mogelijk is om de bevolking van Schouwen-Duiveland te steunen in het streven naar behoud van de huidige zorg in Zierikzee.

Daartoe is gisteren o.a. intensief overleg geweest met het provinciebestuur en wordt een brandbrief naar minister Klink van Volksgezondheid opgesteld.
Provincie:
Tag(s):