dinsdag, 26. mei 2009 - 16:28

Oosterhout en Ressen worden Nijmegen

Nijmegen

Oosterhout (gemeente Nijmegen) en Ressen gaan vanaf 2010 op in de woonplaats Nijmegen. De woonplaats Lent blijft binnen de gemeente Nijmegen bestaan.

De dubbele straatnamen in Ressen, Oosterhout, Lent en overig Nijmegen worden hernoemd. Dubbele straatnamen hebben in het verleden geleid tot verwarring bij hulp- en bezorgdiensten. Om te bepalen welke straatnaam verandert, heeft de raad een aantal criteria vastgesteld waaronder het aantal adressen in een straat.

In 2006 heeft de gemeenteraad besloten Lent als zelfstandige woonplaats te laten voortbestaan, en Oosterhout en Ressen onder de woonplaats Nijmegen te voegen. B&W stelt de gemeenteraad voor om de woonplaatswijziging per 1 januari 2010 in te voeren. Tegelijkertijd wordt de straatnaamwijziging doorgevoerd.

Bewoners en ondernemers die met de straatnaam- en/of woonplaatswijzigingen te maken hebben, zijn middels een brief geïnformeerd. Op een later moment wordt een nieuwe naam gekozen voor de straten die van naam gaan veranderen. Bewoners kunnen straks kiezen uit drie alternatieven die de gemeente samen met de wijkraden heeft vastgesteld.

Om de overgang voor de betrokkenen zo soepel mogelijk te laten verlopen, overlegt de gemeente gedurende de hele periode met de wijkraden en ondernemersverenigingen in de betreffende wijken. Zo wordt er in overleg met de wijkraden een dienstverleningspakket samengesteld. Bovendien brengt de gemeente samen met TNT alle consequenties in beeld en wordt er een overgangsregeling afgesproken. Zodra alle details bekend zijn, ontvangen bewoners hierover bericht. Naar verwachting is dit in september 2009.
Provincie:
Tag(s):