maandag, 12. oktober 2009 - 14:57

Op de bon tijdens milieucontrole in het Dwingelerveld

Dwingelerveld

De politie heeft in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de Provincie Drenthe zondag een controle gehouden in het kader van de milieuwetgeving.

Er is gecontroleerd in het Dwingelerveld en omliggende gebieden. Tijdens deze controle hebben vijf automobilisten een bekeuring ontvangen voor fout parkeren, twee voor het niet dragen van de gordel, vier hielden zich niet aan de maximum toegestane snelheid, waarvan één bestuurder het rijbewijs is ingevorderd. Twee bestuurders kon geen kentekenbewijs tonen en één bestuurder belde niet handsfree. Drie voertuigen voldeden niet aan de geluidsnormen, van deze bestuurders is het kentekenbewijs ingevorderd. Daarnaast zijn er vijf processen-verbaal uitgeschreven voor het negeren van een gesloten verklaring en vijf in het kader van de visserijwet. Er zijn tevens 30 blaasproeven afgenomen,geen enkele bestuurder had te veel alcohol gedronken.
Provincie:
Tag(s):