woensdag, 1. april 2009 - 22:07

Op weg naar de duurzaamste stad

Groningen

Groningen is op weg de duurzaamste stad van Nederland te worden. De stad heeft vorig jaar met het realiseren van deeze ambitie “een goed begin� gemaakt. Dat concludeert het Groninger college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van het eerste jaarverslag van het programma ‘Groningen, duurzaamste stad en energieneutraal in 2025’. Het college wil op een vernieuwende manier met energie omgaan en streeft naar een optimale kwaliteit van de directe omgeving van de Stadjers.

De belangrijkste conclusies uit het Jaarverslag 2008 zijn dat Groningen duurzamer wordt en dat de noodzakelijke verandering merkbaar is in de stad. Op veel gebieden werken partijen enthousiast en energiek samen.

Voor zo ver dit te voorzien valt, is in het meest gunstige scenario in 2025 de CO2-uitstoot van de stad met de helft teruggebracht ten opzichte van 2008. Voor een energieneutrale stad in 2025 moet tegen die tijd de andere helft opgebracht worden door een extra inzet op energiebesparing en door het opwekken van energie uit duurzame bronnen zoals zon, wind en afval.

Voor een goede kwaliteit van de leefomgeving heeft het college de afgelopen jaren geïnvesteerd in stedelijke groenstructuren, in veiligheid, luchtkwaliteit, duurzaam grondbeleid en afvalbeleid. Voor de komende jaren wil het college extra inzetten op de duurzame renovatie van woningen en scholen, het nemen van energiebesparende maatregelen in de gemeentelijke gebouwen en het stimuleren van duurzame energie bij bedrijven.
Provincie:
Tag(s):