dinsdag, 24. november 2009 - 17:36

Op zoek naar herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

Barneveld

De gemeente Barneveld zoekt de komende maanden naar verhalen over en herinneringen aan de periode voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Inwoners van Barneveld – in het bijzonder de inwoner van 75 jaar en ouder – wordt gevraagd hun verhalen en herinneringen te vertellen. Het Project “Het Verleden Verteld” legt al deze verhalen en herinneringen van inwoners vast in beeld en geluid. Dit alles wordt gebruikt voor historisch onderzoek en volgende generaties.

Over de geschiedenis van de gemeente Barneveld in de periode net vóór, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog is al veel geschreven. Het gaat dan met name om de “grote lijn” van die geschiedenis. Het Project “Het Verleden Verteld” is vooral bedoeld om de persoonlijke, menselijke verhalen over en herinne-ringen aan deze periode vast te leggen.

De gemeente Barneveld stuurt deze week alle inwoners van 75 jaar en ouder een brief. In deze brief staat informatie over het project en wordt aangegeven op welke wijze inwoners hun belangstelling voor het pro-ject kunnen laten blijken. Deze informatie wordt ook op de internetsite en de informatiepagina van de ge-meente Barneveld geplaatst. De gemeente Barneveld neemt met iedere aanmelder contact op en bepaalt daarna of, hoe en waar het verhaal of de herinnering wordt vastgelegd. Alle resultaten worden bewaard in het archief van de gemeente Barneveld en – indien nodig – beschikbaar gesteld voor historisch onder-zoek. De gemeente Barneveld wil het materiaal ook (kunnen) gebruiken voor publicaties en (educatieve) projecten.

Op de internetsite van de gemeente Barneveld (www.barneveld.nl / Over Barneveld / Historie en Cultuur) staat meer informatie en is een aanmeldformulier te downloaden. Natuurlijk is het ook mogelijk om een formulier bij de gemeente aan te vragen. Het telefoonnummer is 14 0342.
Provincie:
Tag(s):