donderdag, 18. juni 2009 - 12:10

Openbaar vervoer in Fryslân scoort weer beter!

Meer reizigers, meer treinen op tijd en minder rituitval bij zowel treinen als bussen. Het openbaar vervoer in Fryslân doet het goed en dat valt ook af te lezen aan het aantal klachten. In het eerste kwartaal van 2009 zijn de klachten over busvervoer met bijna de helft gedaald van 1357 klachten in het eerste kwartaal van 2008 naar 700 klachten in het eerste kwartaal van 2009. In het eerste kwartaal van 2009 komt ook minder rituitval voor en ligt het totale aantal incidenten lager dan in het eerste kwartaal van 2008. Dit blijkt uit het rapport ‘kwartaalcijfers openbaar vervoer in Fryslân’ van de provincie Fryslân. “ Het openbaar vervoer is erg belangrijk voor Fryslân. We zijn een landelijke provincie waar het openbaar vervoer moet zorgen voor goede verbindingen. Als pro-vincie willen we ook stimuleren dat mensen met het OV reizen vanuit duurzaamheids standpunt. Dat betekent dat het OV goed moet functioneren en dat blijkt hieruit. Het is een knappe prestatie van al die buschauffeurs, treinmachinisten/conducteurs en ander personeel van de vervoersbedrijven� zo zegt gedeputeerde Piet Adema.

In het eerste kwartaal van 2009 hebben meer reizigers gebruik gemaakt van het openbaar vervoer in Fryslân dan in dit kwartaal van 2008 (5,65 mln. in kwartaal 1 van 2009 en 5,24 mln. in kwartaal 1 van 2008). Bij het stadsvervoer Leeuwarden en in Noord en Zuidwest Fryslân is het aantal reizigers gegroeid (+18,4% en +14,4%). Op de Waddeneilanden en bij het regionale treinvervoer is het aantal reizigers afgenomen (-11,8% en -5,4%).

Het percentage treinen dat op tijd vertrekt en aankomt, is in het eerste kwartaal van 2009 hoger dan in dit kwartaal van 2008 (96,1% in kwartaal 1 van 2008, 97,3% in kwartaal 1 van 2009). Vooral op het traject Leeuwarden-Groningen komen meer treinen op tijd aan. Bij het regionale treinvervoer komen minder incidenten en minder rituitval voor. Het aantal klantre-acties is toegenomen (van 384 reacties in kwartaal 1 van 2008 tot 585 reacties in kwartaal 1 van 2009), vooral in de categorie bezwaarschriften op boetes/restitutieaanvragen. Deze toe-name is te verklaren door de verscherpte controles die in 2009 zijn gestart.

In het busvervoer komt in het eerste kwartaal van 2009 minder rituitval voor dan in dit kwar-taal van 2008. Het aantal klachten over het busvervoer is gehalveerd van1357 klachten naar 700 klachten (-48,4%). In de eerste drie maanden van 2009 ligt het totale aantal incidenten een kwart lager dan in deze maanden van 2008. De aantallen incidenten met betrekking tot het strafrecht (fysiek geweld, bedreiging) zijn in beide kwartalen laag.
Provincie:
Tag(s):