zondag, 28. juni 2009 - 22:01

Openbare verhoren rondom Midi Theater van start

Tilburg

Op dinsdag 14 en woensdag 15 juli a.s. houdt de Enquêtecommissie Midi theater zijn openbare verhoren. Dat is de laatste fase in het onderzoek dat deze commissie doet naar de gang van zaken rond Midi. Kort na de zomervakantie wordt het eindrapport van de enquêtecommissie verwacht.

De commissie is in het voorjaar door de raad ingesteld om de oorzaken te achterhalen van de overschrijding met 1,9 miljoen euro van het verbouwingskrediet voor het Miditheater.

De raad besloot in februari tot het houden van een enquête over deze kwestie. In Tilburg was de kwestie Midi in het voorjaar van 2008 reden voor het toenmalige college om voltallig op te stappen. Hetzelfde deed afgelopen winter de op dat moment verantwoordelijke wethouder Hugo Backx.

De commissie is het afgelopen voorjaar begonnen met een zogeheten feitenonderzoek. Daarbij zijn de betreffende dossiers en allerlei stukken bestudeerd. Vervolgens heeft een besloten verhoorronde plaatsgevonden. Het onderzoek wordt nu afgesloten met openbare
verhoren. Die worden op 14 en 15 juli gehouden in de raadzaal van het stadhuis.
Provincie:
Tag(s):