dinsdag, 6. oktober 2009 - 20:59

Opening VVV Bedum met een dorpswandeling

Bedum

Naar aanleiding van de opening van de nieuwe VVV winkel op vrijdag 9 oktober aan de Kapelstraat zal er op zaterdag 10 oktober een leuke en gezellige dorpswandeling georganiseerd worden voor jong en oud.

De start van deze 5 kilometer lange dorpswandeling is vanaf de VVV vestiging. Er kan worden gestart tussen half twee en half drie. Enkele enthousiaste vrijwilligers hebben een mooie route uitgezet. 'Daarbij leer je ook nog eens wat van ons mooie dorp. Wij hopen dan ook op een groot aantal deelnemers.', aldus Dukke Jellema één van de vrijwilligers. Na afloop staat er een kop koffie of thee en voor de kinderen ranja klaar. Met een feestelijke traktatie!

Sinds 1988 heeft Bedum een eigen VVV kantoor. Op initiatief van het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum werd er in 1986 het idee geopperd om in Bedum te komen tot de oprichting. Doordat er in Winsum reeds enige jaren een VVV aanwezig was heeft men toen gekozen voor samenwerking met Winsum. Dat resulteerde in VVV Marengebied waar Baflo, Loppersum en Middelstum zich ook bij hadden aangesloten.

In 2004 is er in het kader van een besluit tot regiovorming een fusie tot stand gekomen van de VVV Lauwersland. 4 gemeenten uit Groningen: Loppersum, Bedum, Winsum en De Marne maken met 5 Friese gemeenten deel uit van het geheel. Sinds juni 2009, na een grondige verbouwing, is het nieuwe onderkomen in gebruik genomen. Sinds die tijd is het bezoek behoorlijk gestegen. In de zomerperiode wisten toeristen, waaronder buitenlanders, en de bemanning van de bootjes de winkel goed te vinden.

'Wij zijn er heel erg blij mee, dat het goed gaat. De actie van de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum met de uitgifte van de Walfriduspostzegels heeft er behoorlijk aan bijgedragen', aldus locatiemanager Mennie Wiegman. Een goed VVV gastheerschap kan met de 15 vrijwilligers zo nog beter tot uitdrukking worden gebracht.
Provincie:
Tag(s):