vrijdag, 24. april 2009 - 20:14

Oplossing korte termijn strand Kievitte-West

Op het strand bij Kievittepolder-West (Cadzand-Bad) wordt voor Pinksteren zand aangebracht zodat het strand weer voldoende breed wordt. Dat is de oplossing voor de korte termijn die Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Rijkswaterstaat directie Zeeland, de strandpaviljoenhouders en de gemeente Sluis in goed overleg hebben bereikt voor het steeds smaller wordende strand bij Kievittepolder-West.

Begin april werd duidelijk dat de geplande zandsuppletie aan de Zeeuws-Vlaamse kust door Rijkswaterstaat niet voor het zomerseizoen van 2009 kon worden uitgevoerd. De strandpaviljoenhouders en de gemeente waren hierdoor zeer teleurgesteld. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Rijkswaterstaat directie Zeeland en de gemeente Sluis en hebben zich hard gemaakt voor een oplossing. De gezamenlijke inspanningen van de partijen hebben geleid tot dit positieve resultaat.

Wethouder Carien Bolijn (portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening): “Het is jammer dat de zandsuppletie niet voor de zomer kan worden uitgevoerd. Maar gezien de enorme bedragen die hiermee gemoeid zijn, hebben we wel begrip voor het besluit van Rijkswaterstaat. Ik ben blij dat we voor de korte termijn een oplossing hebben gevonden waarmee alle partijen tevreden zijn. Uiteraard willen we op langere termijn dit soort situaties voorkomen. Daarom zal ik dit aan de orde stellen tijdens het Zeeuws Overleg Waterkeringen dat op 14 mei plaatsvindt.�

Bij Kievittepolder-West wordt nu over een lengte van anderhalve kilometer ongeveer 30.000 m3 zand aangebracht. Dit zand is afkomstig van het benedenstrand, het gebied tussen de hoog- en laagwaterlijn. Het zand wordt verplaatst met bulldozers en dumpers. De werkzaamheden duren ongeveer een week en worden op korte termijn (in ieder geval voor Pinksteren) uitgevoerd. De precieze planning is over anderhalve week duidelijk. Mocht het bijvoorbeeld na storm nodig zijn, wordt dit gedurende zomer een keer herhaald.
Provincie:
Tag(s):