donderdag, 19. februari 2009 - 10:09

Oplossing voor thuiszorg, Continuïteit van zorg gewaarborg

Groningen

Alle cliënten van Thuiszorg Groningen kunnen in de toekomst blijven vertrouwen op zorg. Dit geldt ondermeer voor de cliënten die zorg ontvangen vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten) als de cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Tevens is de werkgelegenheid van de meeste medewerkers gegarandeerd.

In goed overleg met de Groninger gemeenten is Zorgkantoor Menzis tot een oplossing gekomen voor de ontstane problematiek bij Thuiszorg Groningen.

Deze oplossing houdt in dat Thuiszorg Groningen zelfstandig overgaat in een nieuwe stichting. Alle cliënten en medewerkers gaan hier ook naar over. Vervolgens wordt gestart met de uitvoering van de noodzakelijke reorganisatie. De verwachting is dat daarvoor, in navolging van de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer, een reëel beroep op steun van de NZa kan worden gedaan.

Deze reorganisatie heeft gevolgen voor een deel van de medewerkers van Thuiszorg Groningen. In overleg met de vakbonden zal hiervoor een Sociaal Plan worden opgesteld.
Provincie:
Tag(s):