dinsdag, 16. juni 2009 - 15:54

Opnieuw daling van aantal voortijdig schoolverlaters in Almere

Almere

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar laat de Almeerse Monitor 2009 Voortijdig Schoolverlaten zien dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters tussen de 16 en 23 jaar is gedaald.

In 2008 bedroeg het percentage 13% in 2009 is dit afgenomen tot 12%. Hiermee komt het streefcijfer van 10% of minder in 2010 opnieuw dichterbij.

In de monitor is goed te zien hoe het voortijdig schoolverlaten in Almere zich ontwikkelt. Onderverdeeld naar bevolkingsgroep, geslacht, stadsdeel, laatst genoten onderwijsvorm, leeftijd en status van de ouders. Opvallend is dat het aandeel voortijdig schoolverlaters onder de 21- en 22-jarigen afgelopen jaar is gedaald. Terwijl dit juist de moeilijkste leeftijdsgroep is om na schooluitval weer terug te leiden naar onderwijs of een combinatie van leren en werken.
Provincie:
Tag(s):