maandag, 5. oktober 2009 - 15:54

Opnieuw kadavers aangetroffen bij Brabantse veehouder

Someren

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft afgelopen donderdag tijdens een hercontrole opnieuw kadavers aangetroffen bij een rundveebedrijf in Brabant. Het is niet de eerste keer dat de houder de fout in gaat. Op 18 mei 2009 trof de AID op hetzelfde bedrijf ruim honderd kadavers aan. Ook nu meldde de houder de dieren niet aan voor destructie, maar verstopte de kadavers op verschillende locaties op het bedrijf.

Volgens een dierenarts van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zijn de aangetroffen kadavers waarschijnlijk enkele dagen oud. Om het welzijn van de ruim zeshonderd aanwezige runderen op het bedrijf te bewaken, bezoekt de AID het bedrijf sinds de gebeurtenissen in mei met grote regelmaat. Tijdens de controle bleek echter dat de houder ruim twintig kadavers opzettelijk aan het oog onttrok. De kadavers zijn inmiddels afgevoerd. De eigenaar van het bedrijf en zijn medewerker zijn aangehouden voor verhoor en inmiddels in vrijheid gesteld. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt voor het onthouden van de nodige zorg en het overtreden van de regels gesteld aan het afvoeren van dode dieren. Dit proces-verbaal wordt ingestuurd naar het Functioneel Parket.

Op het bedrijf werden tevens verschillende afwijkingen met betrekking tot identificatie en registratie geconstateerd. Het bedrijf is daarom geblokkeerd, de houder mag geen runderen aan- en afvoeren voordat deze afwijkingen zijn opgelost. Met de houder zijn door Dienst Regelingen bestuursrechtelijke afspraken gemaakt over de verzorging en huisvesting van de overige dieren op het bedrijf. De AID blijft de houder kritisch in de gaten houden.
Provincie:
Tag(s):