woensdag, 1. april 2009 - 10:14

Opnieuw landbouwverkeer controles

De politie Fryslân houdt in de maanden april tot en met oktober 2009 opnieuw toezicht op het landbouw verkeer. Vorig jaar heeft de intensievere controle gedraaid in de maanden september en oktober.

Project
Uit dit project kwam naar voren dat ongeveer 70 % van de landbouwvoertuigen niet voldeden aan de inrichtingseisen, voertuigeisen en/of gebruikers eisen. Bij de ongevallen met landbouwvoertuigen is het niet voldoen aan de eisen die aan het landbouwverkeer gesteld zijn, vaak mede oorzaak van het ongeval. Dan gaat het om gebreken aan; de verlichting, uitstekende delen, kapotte of ontbrekende spiegels, te brede lading, afvallende lading,

Vorig jaar
Naar aanleiding van de controles vorig jaar wil de politie Fryslân dit project continueren. De controleperiodes is dit jaar gesplitst in twee delen om zo een beter toezicht te krijgen over de gehele periode waarin de boeren het land bewerken.

Datums en eisen
Alle teams binnen de politie Fryslân zullen zich in de periode van 15 april t/m 15 mei en van 1 september t/m 1 oktober bezighouden met specifieke controles op het landbouw verkeer. Buiten deze periodes zal het toezicht worden mee genomen in de surveillances. De politie hoopt door de voortgang van deze controles het aantal verkeersongevallen, waarbij landbouw voertuigen zijn betrokken, terug te dringen. Op de diverse politiebureaus is de folder “Landbouwverkeer opvallend beter� te verkrijgen waarin vele eisen en voorbeelden met betrekking tot het landbouwverkeer staan.
Provincie:
Tag(s):