dinsdag, 25. augustus 2009 - 14:31

Oproep aan veteranen

Oost Gelre

Een aantal veteranen in de gemeente Oost Gelre heeft het initiatief genomen voor de organisatie van de tweede lokale veteranendag op zaterdag 19 september aanstaande. Dit in navolging van de nationale veteranendag in juni dit jaar.

Onlangs hebben alle veteranen in Oost Gelre een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden.

De eerste veteranendag in 2008 was een groot succes en werd goed bezocht. Dat was aanleiding om een vervolg te geven aan dit initiatief. Volgens gegevens van het Veteraneninstituut wonen er op dit moment 110 veteranen in Oost Gelre. Een veteraan is iedere voormalige militair die ons land heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties. Daaronder vallen dus ook de internationale vredesmissies. Tevens valt hieronder het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL).

Militairen die zich voor Nederland hebben ingezet, hebben recht hebben op erkenning en respect. Ze zijn immers door de overheid uitgezonden en hebben onder haar verantwoordelijkheid in moeilijke en vaak levensbedreigende omstandigheden hun taak verricht. Het gemeentebestuur van Oost Gelre ondersteunt dan ook van harte het initiatief van de lokale veteranen.

De middag, gehouden bij HRZ Reijrink in Lievelde, duurt globaal van 14.00 tot 17.00 uur en staat vooral in het teken van ontmoeting en uitwisselen van ervaringen. Tevoren zal een delegatie van veteranen een krans leggen bij één van de oorlogsmonumenten in Oost Gelre.
Provincie:
Tag(s):