zaterdag, 24. oktober 2009 - 11:13

Oproep impasse verdieping-ontpoldering aan Tweede Kamer

CDA Borsele heeft een dringende oproep gedaan aan de leden van de Tweede Kamer. We menen dat er best een goede weg is uit de impasse die momenteel boven Zeeland hangt: enerzijds de afspraak met Belgie nakomen en anderzijds het tegenhouden van gedwongen ontpoldering.

Het akkoord bestaat uit 3 essentiële onderdelen: toegankelijkheid (verdieping), natuurlijkheid en veiligheid. Ontpolderen zou volgens sommigen een oplossing moeten geven aan het onderdeel natuurlijkheid. CDA Borsele is daar absoluut niet mee eens. Er zijn alternatieven die ECHT iets doen aan zowel de veiligheid als aan de natuurlijkheid (zie bijgevoegde brief). Daar is ontpolderen helemaal niet voor nodig. Daarbij geeft ontpoldering weinig tot geen meerwaarde m.b.t. veiligheid.

Volgens ons is er een reële mogelijkheid om de verdieping en anderzijds de natuurlijkheid/veiligheid los te koppelen, zodat de verdieping door kan gaan en meer tijd beschikbaar komt voor een goede, veilige en acceptabele oplossing voor de natuurlijkheid/veiligheid. Laten we het voor Zeeland gewoon goed doen!! Daarbij past gedwongen ontpoldering niet! De Raad van State heeft in haar overwegingen ook de ontpoldering NIET betrokken.

CDA Borsele roept de Tweede Kamerleden op om het grote onheil (lees: gedwongen ontpoldering) niet over Zeeland te laten komen, maar de afspraak met Belgie na te komen en ook tijd te nemen voor een goede en acceptabele oplossing voor natuurherstel & veiligheid.
Provincie:
Tag(s):