donderdag, 2. juli 2009 - 17:04

Opvang minderjarige asielzoekers in Gieterveen

Gieterveen

Onder voorbehoud van een definitief besluit van de eigenaar van de groepsaccommodatie “de Broekse Hoeve” in Gieterveen, zullen vanaf medio september 2009 op deze locatie minderjarige asielzoekers worden opgevangen. De ondernemer van deze locatie, de heer Werker, sluit een overeenkomst met stichting JADE vooralsnog voor een periode van twee jaar.

Gedurende deze periode vindt in wisselende samenstelling opvang plaats van maximaal 24 jongens en meisjes in de leeftijd tussen 13 en 17 jaar. Iedere jongere zal maximaal 13 weken in de Broekse Hoeve verblijven. Per jongere wordt daar bekeken welke vervolgopvang het meest geschikt is.

Eind 2009 zal een eerste evaluatie plaatsvinden over de wijze waarop de opvang verloopt. Hierbij worden de bewoners van Gieterveen betrokken.

De inwoners van Gieterveen hebben een brief ontvangen over deze plannen. Ze hebben de gelegenheid meer informatie te krijgen tijdens een inloopmiddag die de gemeente in augustus organiseert in samenwerking met de heer Werker en stichting JADE.
Provincie:
Tag(s):